Giỏ hàng

Ngỗng

(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
155,000₫
Bột sữa hạt Đòng Đòng - Vị Rau Xanh (500gr)
-30%
(Mua 2 & Giảm 35%)
248,500₫ 355,000₫
Bột sữa hạt Đòng Đòng Nâu - Vị Cacao (500gr)
-30%
(Mua 2 & Giảm 35%)
248,500₫ 355,000₫
Bột sữa hạt Đòng Đòng Nâu - Vị Cacao 100gr
-30%
52,500₫ 75,000₫
Bột sữa hạt Đòng Đòng Tím - Gạo lứt tím, giảm ngọt (500gr)
-30%
(Mua 2 & Giảm 35%)
248,500₫ 355,000₫
Bột sữa hạt Đòng Đòng Trắng vị nguyên bản (500gr)
-30%
(Mua 2 & Giảm 35%)
224,000₫ 320,000₫
Bột sữa hạt Đòng Đòng Trắng Vị Nguyên bản 100gr
-30%
52,500₫ 75,000₫
Bột sữa hạt Đòng Đòng Vàng - Đường thốt nốt (500 gr)
-30%
(Mua 2 & Giảm 35%)
248,500₫ 355,000₫
Bột sữa hạt Đòng Đòng Vàng - Đường thốt nốt 100gr
-30%
52,500₫ 75,000₫
Bột sữa hạt Đòng Đòng Xanh - Vị Rau Xanh 100gr
-30%
52,500₫ 75,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
30,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
125,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
160,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
96,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
225,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
96,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
225,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
96,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
225,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
98,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
240,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
98,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
240,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
98,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
210,000₫
45,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
210,000₫
(Tiết kiệm 200.000đ so với mua từng chai nhỏ 500ml)
1,900,000₫
60,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
275,000₫
(Tiết kiệm 200.000đ so với mua từng chai nhỏ 500ml)
2,550,000₫
55,000₫
(Tặng bột sữa hạt Đòng Đòng)
250,000₫
(Tiết kiệm 200.000đ so với mua từng chai nhỏ 500ml)
2,300,000₫
650,000₫
1,300,000₫
325,000₫
2,304,000₫