Giỏ hàng

Sản phẩm của Ngỗng

(Tặng Bột sữa hạt)
210,000₫
(Tặng Bột sữa hạt)
275,000₫
(Tặng Bột sữa hạt)
250,000₫
Mua 2 & giảm 10%
230,000₫
Mua 2 & giảm 10%
155,000₫
98,000₫
98,000₫
98,000₫
(Mua 2 Tặng 1)
320,000₫
(Mua 2 Tặng 1)
355,000₫
Mua 2 & giảm 10%
160,000₫
Mua 2 & giảm 10%
30,000₫
Mua 2 & giảm 10%
125,000₫
Combo Bột sữa hạt Đòng Đòng 100g và Mật trà Kombucha 100ml
-27%
99,000₫ 135,000₫
Combo 3 chai Mật Trà Kombucha 100ml
-10%
162,000₫ 180,000₫
Combo 3 chai Mật Trà Kombucha 500ml
-25%
551,250₫ 735,000₫
Combo 5 gói Bột sữa hạt Đòng Đòng
-20%
299,000₫ 375,000₫
Combo Mật Trà Kombucha 500ml & Bột sữa hạt Đòng Đòng 500g
-24%
477,000₫ 630,000₫
Cam sành hữu cơ Hàm Yên loại 21 - Cam Chú Phúc (kg)
-15%
55,000₫ 65,000₫
96,000₫
(Mua 2 Tặng 1)
355,000₫
(Mua 2 Tặng 1)
355,000₫
Combo Mật Trà Kombucha và Mật Ong Đảo Bầu
-22%
396,000₫ 505,000₫
Combo Bột sắn dây ông Hòa 700g và Mật Trà Kombucha 500ml
-24%
328,500₫ 430,000₫
Combo Gạo xát dối 5kg và Bột sữa hạt Đòng Đòng 500g
-15%
504,000₫ 595,000₫
Combo Gạo lứt 2kg và Mật Trà Kombucha 500ml
-26%
277,200₫ 373,000₫
Combo Gạo xát dối 5kg và Mật Trà Kombucha 500ml
-10%
463,500₫ 515,000₫
96,000₫
Combo Gạo lứt 2kg và Bột sữa hạt Đòng Đòng 500g
-17%
376,200₫ 453,000₫
60,000₫
45,000₫
(Tiết kiệm 200.000đ so với mua từng chai nhỏ 500ml)
2,300,000₫
55,000₫
(Mua 2 Tặng 1)
355,000₫
240,000₫
240,000₫
(Tiết kiệm 200.000đ so với mua từng chai nhỏ 500ml)
1,900,000₫
(Tiết kiệm 200.000đ so với mua từng chai nhỏ 500ml)
2,550,000₫
96,000₫
225,000₫
25,000₫
35,000₫