Giỏ hàng

Nhập mã WELCOME: Giảm thêm 10% cho đơn hàng đầu tiên trên website

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Nhập mã WELCOME: Giảm thêm 10% cho đơn hàng đầu tiên trên website. 

Thời gian: 4/1/2021 - 31/1/2021

Điều kiện sử dụng

- Mỗi tài khoản được áp dụng duy nhất 1 lần.

- Áp dụng cho khách hàng mua hàng tại web ngong.vn. 

Các bước nhận ưu đãi

- B1: Truy cập và đặt mua hàng trên web ngong.vn

- B2: Tại trang thanh toán ngong.vn, nhập mã WELCOME và click áp dụng mã ưu đãi

- B3: Kiểm tra số tiền trước và sau khi giảm giá. Sau đó tiến hành xác nhận thanh toán.