Giỏ hàng

Hệ Sinh Thái Nông Nghiệp Bền Vững - Câu Chuyện Của Ngỗng

Ngỗng Cùng Chuyên Gia Giúp Nông Dân Làm Nông Sản Sạch

(Ngỗng cùng chuyên gia kiểm tra chất lượng ruộng lúa rươi Hải Phòng)

Cho dù có sự giám sát hay giấy chứng nhận đi nữa vẫn không bằng sự đảm bảo xuất phát từ lòng tự trọng của người sản xuất, khi nông dân hiểu được giá trị của những sản phẩm an lành của họ đem đến sức khỏe cho người tiêu dùng, cho chính gia đình họ và bảo vệ môi trường. Đây là cách Ngỗng (An Biên Food) một doanh nghiệp xã hội (DNXH) đang đồng hành cùng người nông dân để tạo ra hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, an toàn, tự nhiên và hữu ích cho cộng đồng.

Xem thêm Tại đây.