Giỏ hàng

Sứ Mệnh Kết Nối Xây Dựng Hệ Sinh Thái Tương Hỗ Trong Nông Nghiệp

Nhớ lại hình ảnh đàn ngỗng hàng trăm con đang ăn thóc ruộng rươi - một đặc sản quê hương - nhưng vì chưa có thương hiệu nên không có chỗ đứng trên thị trường và người nông dân đang dần bỏ trồng cấy lúa vì năng suất thấp, Cường quyết định về quê phát triển thương hiệu “Ngỗng” với sản phẩm đầu tay là gạo Ngỗng - gạo từ ruộng rươi.
>>> Em thêm Tại Đây