Giỏ hàng

Chuyến đi của Ngỗng có ý nghĩa gì?

Chuyến Đi Của Ngỗng là một hoạt động thường xuyên, đưa khách hàng, cửa hàng đến gần hơn với những người sản xuất trực tiếp. Đưa thiên nhiên chạm vào các giác quan cho các bạn trẻ con, đưa bố mẹ quay về với tuổi thơ....

Chương trình "Chuyến đi của Ngỗng" là một trong những tâm huyết của Team Ngỗng, cũng là một trong những hoạt động trong chuỗi giá trị của Ngỗng: Tin Cậy - Minh Bạch - Đồng Hành. Với Team Ngỗng điều này vô cùng quan trọng và ý nghĩa để tạo ra một hệ sinh thái chung kết nối tất cả những con người sinh thái lại với nhau, để cho cuộc hành trình của Ngỗng thêm bền chặt, bởi lẻ - Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau.

Khách hàng và cửa hàng từ Hà Nội và Hải Phòng về thăm vùng sản xuất nguyên liệu của Gạo Ngỗng – Gạo rươi với mục tiêu:

(1) Cửa hàng và khách hàng được tìm hiểu rõ về qui trình làm ra hạt gạo ruộng rươi của Gạo Ngỗng;

(2) Kết nối giữa người “Nông dân- Nhà sản xuất- Cửa hàng - Khách hàng” để minh bạch qui trình sản xuất;

(3) Tạo động lực để Nông dân và Ngỗng tiếp tục sản xuất ra những sản phẩm sạch – chất lượng đưa đến cho người tiêu dùng;

(4) Đây cũng là cơ hội để các bạn nhỏ được trải nghiệm với thiên nhiên và học hỏi về cây lúa nước, bắt cáy, lội ruộng của vùng ruộng ngập mặn phía Bắc Việt Nam;

(5) Gia đình tham gia có cơ hội trải nghiệm cùng nhau thông qua hoạt động tại ruộng rươi và khu du lịch sinh thái Đảo Bầu trong môi trường thiên nhiên, cùng nhau quay về với tuổi thơ.

Mỗi chuyến đi là một ý nghĩa riêng, mỗi hành trình là một trải nghiệm riêng và chúng ta cùng nhau xây dựng những giá trị chung, những giá trị ý nghĩa, tốt đẹp trong hệ sinh thái nông nghiệp bền vững.

Team Ngỗng

Life is a beautiful rice!

http://ngong.com.vn/san-pham